Ուղղակի նշանակալից մասնակից

Մասնակցի անվանումը

Ռեզիդենտ / ոչ ռեզիդենտ

Գործունեության տեսակը

Մասնաբաժինը

Յունիհոլդինգ ՋիՋի Լիմիթեդ

ոչ ռեզիդենտ

առեւտրային

87,8 %

Բանկի կանոնադրական հիմնադրամը ներառում է տեղաբաշխված 172,886,525 սովորական բաժնետոմս և 32.010.000 արտոնյալ հաստատագրված բաժնետոմս:

Անուղղակի նշանակալից մասնակից

Բանկի անուղղակի նշանակալից մասնակիցներն են Յունիհոլդինգ ՋիՋի Լիմիթեդ ընկերության երկու մասնակիցներ Գագիկ Զաքարյանը և Գեորգի Պիսկովը:Յունիբանկի բաժնետերերի կառուցվածքը